İktisadi, idari ve sosyal bilimler

İktisadi, idari ve sosyal bilimler

İktisadi, idari ve sosyal bilimler

İktisadi, idari ve sosyal bilimler
(Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve , uluslararsı ticaret ve lojestik, finans, işletme) gibi bir çok eğitimin kursunu vermekteyiz.