Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası ilişkilersiyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükûmetler arası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir.

Disiplinler arası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimiiktisat (uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih)hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikle uluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyolojipsikolojicoğrafyaantropolojisosyal çalışmakriminolojitoplumsal cinsiyet çalışmaları ve kültürel çalışmalar gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.

Bizlerde İNTERNATİONAL FUTURE COLLAGE olarak Uluslararası İlişkiler eğitimi vermekteyiz....